เชิญผู้ที่จัดฟันไปจาก คลินิกฯของเรา ส่งรูปมาลงslideshow นี้ได้ เผื่ออวดรอยยิ่ม ที่ได้หลังการจัดฟัน 

Smlie with us !!!

ส่วนหนึ่งจากรอยยิ้ม ของคนไข้จัดฟัน