top of page

ดัดฟัน ฟันกรามแท้หายไป

   ในสมัยเด็ก บางท่านปล่อยจนฟันแท้ซี่แรกที่ขึ้นตอนอายุหกขวบให้ผุซะจนต้องโดนถอนออกไปจากช่องปาก ก่อนเวลาอันควร มั้งที่เป็นฟันที่แข็งแรงที่สุดในช่องปาก เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง และผลที่ตามมาคือต้องใส่ฟันปลอมไปตลอดชีวิต หากไม่ใส่ฟันปลอมจะเกอิดปัญหาฟันเคลื่อนจนอาจจะทำให้เกิด ฟันหน้าห่าง 

   แต่การดัดฟัน สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยยิ่งถ้ามาในช่วงอายุน้อยๆ การรักษาดัดฟันยิ่งช่วยได้มากขึ้น

 

 

           ตัวอย่างผู้ป่วย อายุ15ปี ต้องการมาจัดฟันเพราะฟันยื่นมาก และฟันเกในฟันหน้า

        ตรวจพบว่าฟันกรามแท้ซี่ใหญ่ถูกถอนออกไปแล้ว เป็นช่องว่างค้างอยู่ ซึ่งทันตแพทย์ดัดฟันลองพิจารณาแล้ว ว่าต้องมีการถอนฟันออกบางซี่ เพื่อลดความยื่นของฟัน แต่ในข้างที่ฟันกรามหายไปจะลองใช้การเคลื่อนฟันเข้าช่องว่างที่มีอยู่จากการโดนถอนฟัน  เพื่อช่วยปิดช่องว่างที่มีอยู่ด้วย มิฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องใส่ฟันปลอมไปตลอดชีวิต

      

 

      

    ทันตแพทย์ดัดฟันได้ทำการดึงฟัน เพื่อให้ปิดช่องว่างอย่างสวยงามรวมทั้งได้ใบหน้าที่ดูดี ลดความยื่นและการซ้อนเกของฟันหน้าลง   

 

      รูปหลังดัดฟันจะเห็นฟันที่เรียงตัวอย่างสวยงาม ช่องว่างถูกปิดลงได้อย่างพอดี ไม่ต้องใส่ฟันปลอมหลังจากจัดฟัน ได้ความยื่นที่พอดีมีใบหน้าที่ดูเต็มอิ่ม ไม่ยุบจนเกินไป 

bottom of page