top of page

ฟันยื่น,ซ้อนเก และมีฟันกรามผุ

   

  คนไข้บางท่าน    นอกจากมีปัญหาการจัดฟันแบบทั่วๆไป ที่การทำก็ยากพอสมควรอยู่แล้ว ยังแถมปัญหายากๆ เพิ่มให้กับหมอดัดฟันเสียอีก  

   อย่างผู้ป่วยหญิงสาวท่านนี้ ก่อนจัดฟัน ฟันยื่นและเกพอสมควรแต่ด้วยอายุที่เริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่การจัดฟันก็ยากขึ้นอยู่แล้ว แต่มีโจทย์พิเศษมาให้แก้ คือ ฟันกรามบนผุจนเลือแค่ครึ่งซี่ จนไม่สามารถรักษารากฟันได้ ต้องถอนเพียงอย่างเดียว 

 

           จากการที่ชี้ปัญหาให้ผู้ป่วยทราบ  ผู้ป่วยไม่ค่อยกังวลกับฟันหลังนัก ยินยอมที่จะถอนและใส่ฟันปลอมหลังการจัดฟันได้ ไม่มีปัญหาอย่างใด 

         ทว่าทันตแพทย์ เชื่อว่าหากถอนแล้ว จะลองพยายามดึงฟันหลังถัดมา มาปิดช่องว่างให้ได้ ไม่ต้องใส่ฟันปลอม โดยการจัดฟันนั้น จะถอนฟันกรามน้อยสี่ซี่เหมือนการจัดฟันปรกติ และถอนฟันที่ผุนี้ออก ในเวลาที่เหมาะสม แล้วจึงดึงฟันเข้ามาปิดหากัน โดยต้องป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งฟันล้ม อย่างไรก็ตาม ก่อนทำการรักษา ได้ตรวจดูแล้วว่าฟันซี่สุดท้ายซึ่งมักจะเป็นฟันคุด มีแนวการวางตัวที่ดีด้วย  สามารถมาแทนในซี่ถัดไปได้ด้วย

   เสร็จการรักษา โดยฟันทั้งหมดจึงถูกเรียงจัดระเบียบอย่างสวยงาม โดยที่ผู้ป่วยได้่ประโยชน์ของการที่ไม่ต้องใส่ฟันปลอมในฟันที่ถูกถอนไป ประหยัดค่ารากฟันเทียม ซึ่งมีราคา 6-70000บาท ไป    

     และหลังจัดฟันผู้ป่วยยังได้ใบหน้า รอยยิ้มที่สวยงามอีกด้วย 

bottom of page