top of page

จัดฟันแบบริมฝีปากบนยื่น

 ผู้ป่วยบางท่าน พบปัญหาฟันบนยื่นส่งผลให้ริมฝีปากบนดูยื่นไปด้วยดูแล้วไม่สวยงาม  และมักจะพบปัญหาตามมาอีกเช่น

  • ฟันล่างมีลักณะซ้อนเกกัน

  • กล้ามเนื้อริมฝีปากล่างแข็งเกร็ง

  • ใบหน้าดูสั้น 

  • คางหดสั้น

  •  ฟันหน้าสบลึก จนอาขขะมองไม่เห็นฟันล่าง 

    ลักษณะเช่นนี้พบค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย เวลายิ้มจะเห็นแต่ฟันบน

   ในเด็กๆ หากยื่นมากๆ มีโอกาสที่จะหกล้มแล้วฟันกระแทกจนหัก พบได้บ่อยๆโดยเฉพาะในเด็กผู้ชายที่ชอบเล่โลดโผน

 

 

               การจัดฟัน ทำโดยการเรียงฟันบนล่างให้เรียบๆก่อนแล้วจึงพิจารณาถอนฟันโดยเฉพาะสองซี่ฟันกรามน้อยบนสองข้าง  แล้วจึงเคลื่อนชุดฟันหน้าเข้าไปอย่างช้าๆ  ขณะเดียวกันก็กดฟันล่างลงเพื่อให้ฟันล่างเห็นมากขึ้น 

  ปัญหาที่พบอย่างหนึ่งคือ การวางปผนการรักษาที่ผิดเช่นมีการถอนฟันล่างด้วยโดยไม่จำเป็น ซึ่งทำให้ปัญหรารุนแรงมากขึ้นอีก

     หากจัดฟันอย่างถูกต้องและเสร็จสมบูรณืดีแล้ว ฟันหน้าบนจะเคลื่อนเข้าไปอย่างสวยงาม จนชนฟันล่าง และจะเห็นฟันล่างมากขึ้นด้วย รวมทั้งฟันหายซ้อนเกอีกด้วย

bottom of page