top of page

ฟันคร่อม ในเด็กวัยรุ่น

   คนไข้ท่านนี้ เป็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิง มีฟันคร่อมอย่างเห็นได้ชัดเจน ปล่อยไว้อาจจะยิ่งแย่เรื่อยๆ


 ทันตแพทย์ดัดฟัน วางแผนการรักษาเป็นอย่างดีจนได้ผลที่น่าพอใจ

 

           ผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียนอายุไม่มาก มาด้วยปัญหาฟันคร่อม ทั้งแถบไปจนฟันหลัง ดูไม่สวยงาม ไปพบหลายคลินิกซึ่งทุกที่แนะนำให้ปล่อยไว้รอผ่าตัดตอนอายุ18ปี 
การรักษาโดยการผ่าตัดเป็นที่ทราบดีว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูง เจ็บตัว ต้องนอนโรงพยาบาลนาน ทานอาหารไม่ได้เป็นเดือน มีการเสี่ยงต่อผลข้างเคียงอื่น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่มากมายหลายแสนบาท
 

ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่หลายท่านลืมคำนึงถึง คือการที่ฟันหน้าบนถูกขัดขวางการเจริญเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงวัยรุ่นนั้น   จะทำให้ใบหน้าดูยุบๆ บริเวณใต้จมูก ซึ่งจะทำให้สวยงามยาก ถึงแม้จะผ่าตัดตอนโตก็ตาม

 สำหรับท่านนี้  การรักษาหลังจากการวิเคราะห์แล้วพบว่า น่าจะสามารถจัดฟันได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่อาจจะต้องมีการถอนฟันออกบางซี่ที่จำเป็น โดยในขั้นแรกต้องเรียงให้เรียบและคลายล็อคการสบฟันก่อน เพื่อให้ฟันมรการสบแบบธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงพิจารณาถอนฟันออกในซี่ที่เหมาะสมและจำเป็น และเคลื่อนฟันอย่างมีระบบโดยใช้วิธีการเฉพาะ เพื่อให้ฟันไม่ล้ม และเรียงตัวอย่างสวยงาม จนเสร็จการรักษาอย่างสวยงาม
 

สมัยนี้การจัดฟัน จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้เยอะมากขึ้นแล้วคะ ทั้งเทคโนโลยีของเครื่องมือจัดฟันที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และประสบการ์ณของทันตแพทย์ ที่มีการศึกษษอย่างต่อเนื่อง 

ก่อนจัดและเริ่มติดเครื่องมือ (รูปบน)
จัดจนเกือบเสร็จและถอดเครื่องมือ (รูปล่าง)
bottom of page