top of page

ฟันยื่น และมีฟันบิดเกเยอะ   

 ผู้ป่วยท่านนี้ มีฟันหน้าบนที่บิดเก ดูแล้วไม่สวยเลย แถมฟันหน้าล่างยังเก ซะจนซ้อนเข้าไปอยู่ด้านในหลายซี่เลย  

   ปัญหาหลักๆ ของผู้ป่วยที่เห็นชัด คือฟันหน้าบน ล่าง บิดซ้อนเก กันอย่างมาก แต่ปํญหารองที่ผู้ป่วยมักจะไม่กล่าวก่อน คือฟันยื่น 

  หากรักษาผิดทาง แก้ฟันซ้อนเกให้เสร็จเรียบร้อยอย่างเดียวแล้วนั้น  ผู้ป่วยก็จะถามถึงเรื่องฟันยื่น  ในโอกาสถัดมา

 

           การรักษา จึงต้องดูเรื่องฟันยื่นและฟันซ้อนเกไปพร้อมๆกันเลยจะดีกว่า

        ผู้ป่วยได้รับการวางแผนที่จะถอนฟันเพื่อการจัดฟัน สี่ซี่เหมือนปรกติทั่วไป แต่หากสังเกตุดีๆ จะพบว่าฟันหน้าล่างมีลักษณะของการสบลึก ซึ่งลักษณะแบบนี้ ห้ามการถอนฟันล่างตั้งแต่แรกๆ โดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้สภาพการสบลึกรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากแรงจากริมฝีปากล่างค่อนข้างรุนแรง

   ทันตแพทย์จัดฟันโดยการเรียงฟันที่ซ้อนเกออกมาให้เรียบก่อน โดยใช้ลวดที่มีความนิ่มยืดหยุ่นพิเศษ โดยการเรียงฟันบนและล่างประมาณสี่เดือน จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นลวดใหญ่เมื่อการสบฟันหน้า มีการสบลึกน้อยลง  แล้วจึงค่อยส่งถอนฟันกรามน้อย และจัดฟันแบบทั่วไป

  การจัดฟันเสร็จสมบูรณ์โดยผู้ป่วยได้ใบหน้า ฟันที่เรียงตัวสวยงาม  เช่นท่านอื่นๆ

bottom of page