top of page

แก้ฟันคร่อม พร้อมปักหมุดจัดฟัน

   คนที่ฟันคร่อมมากๆ แลดูไม่สวยงามเลย ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลให้รับการรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน ซึ่งมีข้อแทรกซ้อนมากมาย ค่าใช้จ่ายเยอะ ต้องนอนโรงพยาบาลนาน  แต่ในสมัยนี้ การรักษาสามารถทำการดัดฟันโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยให้การรักษาทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ถึงแม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่ก็ทำได้มากขึ้นกว่าก่อน ผู้ป่วยหายฟันคร่อมได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวมากมาย อีกแล้ว

 

 

           ตัวอย่างผู้ป่วยฟันคร่อมอย่างมาก ได้รับคำแนะนำให้ผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน แต่ผู้ป่วยไม่พร้อม

        ทั้งนี้ การผ่าตัดเองก็มีปัญหามากมาย ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยทานอาหารปรกติไม่ได้ และอาจจะเกิดอาการปากชา ได้อีก

       ทางเลือกในการรักษาดัดฟัน สามารถทำได้โดยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ หากวางแผนการรักษาได้ถูกต้องและมีประสบการ์ณเพียงพอ

         การรักษาทำโดยการถอนฟันล่าง สองซี่ ร่วมกับการปักหมุดจัดฟันสองข้าง และใช้แรงดึงฟันหน้าเข้าไปโดยผ่านแรงดึงไปที่หมุดจัดฟัน ไม่ได้ไปที่ฟันกราม เพื่อป้องกันฟันกรามเคลื่อนที่  เพราะต้องให้ฟันกรามอยู่นิ่งที่สุดในการดัดฟัน 

     การรักษาใช้เวลาสองปีได้สภาพตามรูปที่สามซึ่งยังไม่เสร็จในการรักษาเพียงแต่ฟันเรียงเข้าไปหายคร่อม 

      หลังจากนี้ใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดปรับการบดเคี้ยวอีกประมาณหกเดือนการดัดฟันก็จะเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ต้องผ่าตัดแต่อย่างใด

bottom of page