top of page

 FAQ: ปัญหาที่มักถาม เกี่ยวกับจัดฟัน

 

       เรารวบรวมคำถามและคำตอบที่ผู้ที่สนใจจัดฟันหรือจัดฟัน อยู่แล้วต้องการทราบ เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น เพราะการจัดฟันเป็นเรื่องซับซ้อน ใช้เวลานานและขั้นตอนมาก และยังเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมด้านอื่นๆอีก เช่น การถอนฟัน ดังนั้นหากท่านที่สนใจจัดฟันหรือจัดฟันอยู่แล้ว สามารถอ่านเพื่อประโยชน์ของท่านเอง หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถ สอบถามเข้ามาได้ทาง Facebook ของเรา

11

ติดเครื่องมือ บน และล่าง พร้อมกันได้มั้ยคะ

    ปรกติจะไม่ทำให้ค่ะ จะติดบนหรือล่างก่อน ชุดใดชุดหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่จัดฟันเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ ให้ฟันเร่ิมรู้สึกถึงการเคลื่อนฟัน อย่างไม่เจ็บปวดมาก และให้คนไข้ค่อยๆคุ้นกับการดูแล ทำความสะอาด ระมัดระวังเครื่องมือจัดฟัน เมื่อติดไปสักสองสามเดือนทันตแพทย์จะเริ่มติดอีกชุดหนึ่งให้  

  โดยมากมักจะติเครื่องมือบนก่อน เพราะผู้ป่วยไม่ต้องระมัดระวังมาก และทำความสะอาดง่าย รวมทั้งใช้เวลาในการเคลื่อนฟันมากกว่าฟันล่าง แต่ในบางกรณีอาจจะติดเครื่องมือล่างก่อนเข่น ฟันคร่อม 

 

12

ทำไม ดูเหมือนบางซี่ หมอจึงไม่ติดเครื่องมือให้ 

    ฟันบางซี่ เช่นฟันซ้อนเกมากๆ หมออาจจะไม่ได้ติดเครื่องมือให้ทุกซี่ อาจจะติดซี่ที่พอติดได้ก่อน แล้วเรียงให้ได้ระดับ แล้วจึงค่อยไปจัดการกับฟันซ้อนเก โดยการเปิดช่องว่างให้พอเหมาะแล้วดึงให้เข้าแถว จะง่ายและดีกว่า การที่พยามติดทุกซี่และใส่ลวดในทุกซี่ ตั้งแต่แรกๆ ซึ่งอาจจะทำให้ให้ลวดถูกบิดงอมากกว่า จนสูญเสียคุณสมบัติเรื่องความยืดหยุ่นไป

 

 

13

หากต้องมีการถอนฟัน ร่วมกับการจัดฟัน ต้องถอนเมื่อไรค่ะ

    หากเป็นฟันที่ปรกติ แต่ถอนเพื่อต้องการช่องว่างมาใช้สำหรับการเคลื่อนฟัน เช่นการลดความยื่น หรือลดการซ้อนเกแล้วนั้น การถอนฟันมักจะเริ่มทำหลังจากมีการคิดเครื่องมือไปสักระยะหนึ่ง อาจจะประมาณสามสี่เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ฟันเริ่มมีการขยับตัว และถอนได้ง่ายไม่เจ็บ ไม่บอบช้ำกับฟันข้างเคียง หรือเหงือกและกระดูก คนไข้ที่จัดฟันและติดเครื่องมือไปก่อน แล้วจึงถอนฟัน จึงไม่ค่อยรู้สึกเจ็บจากการถอนฟัน   แต่ในบางกรณีที่ฟันบางซี่ออกไปอยู่นอกแถวมากๆ ขัดขวางการติดเครื่องมือดัดฟัน ทันตแพทย์อาจจะให้ถอนก่อนติดเครื่องมือก็ได้  

หากถอนฟันหลังจัดติดเครื่องมือไปแล้ว ทำให้การจัดฟันช้ากว่าถอนก่อนติดมั้ย   

  ไม่เลยค่ะ เพราะการจัดฟันในช่วงแรก เป็นการปรับระดับของฟันให้เท่าๆกัน หรือปรับฟันให้เข้าแถวดีก่อน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน สังเกตุว่า หมอจะเปลี่ยนลวดจากเส้นเล็กๆไปเป็นเส้นใหญ่ๆ  เมื่อเรียงดีแล้ว จึงค่อยๆเริ่มเคลื่อนฟัน ไปปิดช่องว่าง การถอนฟันก่อนหรือหลังจัดฟัน จึงไม่ได้ทำให้การจัดฟันใช้เวลาต่างกันเลย 

14

15

ฟันคุด ซี่ในสุด ต้องผ่าออกมั้ย
ต้องผ่าก่อนติดเครื่องมือ หรือเปล่าค่ะ

    โดยปรกติ ต้องผ่าออกค่ะ โดยเฉพาะฟันล่างเพราะ ฟันล่างจะมีการล้มมาด้านหน้า ทำให้ฟันหน้าล่างเกได้ง่าย และยังอาจจะขัดขวางการใส่รีเทนเนอร์อีกด้วย  แต่ไม่จำเป็นต้องรีบผ่าฟันคุดก่อนติเครื่องมือ เพราะจะบอบช้ำและดูทรมานเกินไป หทอจัดฟันอาจจะส่งให้ ค่อยๆผ่าสักเดือนละซี่ ระหว่างการจัดฟันแบบสบายๆ  ขอให้ผ่าฟันคุดให้เสร็จก่อนการถอดเครื่องมือก็พอ

16

ฟันที่รักษาราก และทำครอบฟัน สามารถจัดฟันได้หรือเปล่าค่ะ

    ถ้ารักษารากมาอย่างถูกต้องไม่มีรอยหนองใดๆ สามารถเคลื่อนฟันได้ปรกติค่ะ ส่วนฟันที่ทำครอบฟันมาสามารถติดเครื่องมือได้ แต่ต้องมีน้ำยาพิเศษ สำหรับติดกับเซรามิกครอบฟัน และอาจจะหลุดได้ง่ายกว่าปรกติ ต้องระมัดระวังมากขึ้น แต่ถ้าเป็นสะพานฟันเชื่อมติดกันหลายซี่ ต้องดูว่าการเคลื่อนฟันมากน้อยเพียงไร  ค่ะ ถ้าเคลื่อนไม่มากก็ทำได้

ถ้าใส่ฟันปลอมถอดได้ในฟันหน้าละค่ะ สามารถจัดฟันได้หรือเปล่า

    อาจจะทำได้ค่ะ ถ้าจำนวนไม่มากซี่ และระหว่างเคลื่อนฟัน ฟันปลอมอาจจะหลวมจนต้องทำใหม่ทุกสามสี่เดือน นะค่ะ เพราะฟันปลอมถอดได้จะยึดจากความฝืดที่สัมผัสตัวฟันจริง พอฟันจริงเคลื่อน ฟันปลอมก็เลยหลวมได้

17

18

ระหว่างการจัดฟัน สามารถขูดหินปูนได้หรือไม่ค่ะหน้าละค่ะ 

    ได้ค่ะ  ไม่มีปัญหา แต่ถ้าจะให้ดีแล้วมาขูดวันที่จัดฟันเลย คุณหมอจะเอาลวดออกให้ จะได้ขูดหินปูนได้สะดวกๆ และเกลี้ยงสะอาด

จัดฟันโดยการติดเครื่องมือ แค่ฟันบนหรือฟันล่าง อย่างเดียวได้หรือเปล่าค่ะ  

    คนไข้หลายท่าน มีปัญหาอย่างนี้อยู่ในใจเสมอ อาจจะเนื่องจากต้องการประหยัดค่าจัดฟัน หรือไม่อยากมีเครื่องมือมากมายในช่องปาก และคิดว่ามีปัญหามากๆ แค่ฟันบนหรือล่าง ส่วนอีกชุดฟันนึง อาจะจะไม่มีปัญหาหรือมีก็ไม่มากนัก ไม่ต้องดัดฟัน ก็ได้    จริงๆแล้วต้องนึกถึงว่าฟันต้องสบกันบนล่างให้ลงล็อคกัน ไม่ได้วางอยู่เฉยๆ เหมือนตอนเราอ้าปากดู ดังนั้นการดัดฟันโดยเคลื่อนแต่ อันได้อันหนึ่งเพียงอย่างเดียว โอกาสในการที่จะลงล๊อคกันค่อนข้างยากโดยเฉพาะในฟันหลังๆ  ดังนั้นโอกาสที่จะติดเครื่องมือแค่ฟันบนหรือล่างเพีบงอย่างเดียว จึงค่อนข้างยาก
   แต่มีโอกาสเป็นไปได้ เช่นฟันสบดีทั้งหมด แต่มีฟันเขี้ยวบนออกนอกแถวมาก ถอนฟันหนึ่งซี่ แล้วดึงเขี้ยวเข้าแถว ก็จบการรักษา   สำหรับค่ารักษาการจัดฟัน โดยติดเครื่องมือเพียงชุดเดียว จะประมาณ70-80% ของค่ารักษาปรกติ

19

More FAQ

bottom of page