top of page

ฟันสบคร่อม ร่วมกับซ้อนเก

   คนไข้บางท่านเจอปัญหาสองชั้น ทั้งฟันสบคร่อมด้านหน้าและฟันซ้อนเกเข้าไปอีก ดูไม่สวย แถมทำความสะอาดก็ยาก

    อย่างผู้ป่วยท่านนี้ เป็นหญิงเข้าวัยผู้ใหญ่ อายุสามสิบเศษ เก็บปัญหาของการสบฟันเอาไว้ จนมั่นใจว่าการจัดฟันช่วยแก้ปัญหาได้ จึงมาตรวจที่ คลินิกฯ  จากาารตรวจจะเห็นว่า ฟันหน้าสบคร่อมทั้งสามซี่ มีหนึ่งซี่ที่ออกมาอยู่ด้านหน้า แถมฟันซ้อนเกอีกด้วย

   ลักษณะการสบฟันแบบนี้ การจัดฟันต้องทำเป็นสองขั้นตอนเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในการรักษาแล้วจะทำให้ใบหน้าดูแย่ลง  คือ ฟันยังคร่อมเหมือนเดิม หรือกลายเป็นคนฟันยื่น ไป

 

             การรักษาในช่วงแรกคือการคลายฟันที่ซ้อนเก ออกมาให้ได้ก่อน เพื่อให้ ข้อต่อขากรรไกรเป็นอิสระ   (ช่วยลดปัญหาการเกิดเสียงดังเวลาอ้าปากอีกด้วย)  เมื่อแก้ปัญหาฟันสบคร่อมแล้วจะวางแผนการถอนฟันที่เหมาะสม ซึ่งในผู้ป่วยรายนี้ ทันตแพทย์ได้ทำการถอนฟันสี่ซี่ออก และจัดเรียงให้ฟันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบสวยงาม 

          การรักษาใช้เวลาประมาณสองปีเศษ เพราะผู้ป่วยอยู่ในวัยผู้ใหญ่และต้องแก้ปัญหาทั้งสองอย่าง แต่ก็คุ้มค่า กับผลที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

    หลังจัดฟัน ฟันหายคร่อมหายเก ทำความสะอาดง่าย มีใบหน้าและรอยยิ้มที่สวยงาม

 

 

 

bottom of page