top of page

ฟันหน้าหายไปหนึ่งซี่

   ผู้ป่วยเป็นหญิงสาว ต้องการมาจัดฟันแต่ฟันหน้าหายไปหนึ่งซี่ มาพร้อมกับปัญหาฟันหน้ายื่นอีกด้วย ผู้ป่วยใส่ฟันปลอมถอดได้เป็นฐานพลาสติกหนึ่งซี่ ตลอดเวลา แต่ยังโชคดีที่ได้รับคำแนะนำและปฎิบัติตามหมอที่ใส่ฟันปลอมให้ มีการถอดออกตอนกลางคืนและล้างทำความสะอาดบ่อยๆ ทำให้สภาพช่องปากสะอาดไม่มีฟันผุจากการใส่ฟันปลอม เพราะผู้ที่ใส่ฟันปลอมหลายๆท่าน มักจะขาดความมั่นใจเวลาถอดฟันปลอม แม้เวลานอนทำให้ฟันผุไปหมดทั้งปาก เป็นปัญหาอื่นตามมาไม่รู้จบ

   จากการตรวจโดยทันตแพทย์จัดฟัน พบว่ามีภาวะฟันยื่นมากพอสมควรซึ่งเป็นมากในคนไทย หากไม่มีช่องว่างฟันที่หายไปก็สามารถจัดฟันโดยถอนฟันได้เป็นปรกติ 

 

 

             ส่วนสันเหงือกที่ใส่ฟันปลอม มีกระดูกหนาพอสมควร น่าจะเนื่องจากการถอดฟันปลอมออกตอนนอน ทันตแพทย์วางแผนการรักษา โดยการถอนฟันเพียงสามซี่ บริเวณข้างที่เสียฟันไปนี้ ไม่ต้องถอน แล้วจึงเคลื่อนฟันโดยข้างนี้ใช้การปิดช่องว่างบริเวณที่ถอนฟันไปแล้วแทน  ซึ่งการเคลื่อนฟันค่อนข้างยากเพราะมีโอกาสฟันไม่สมดุลย์ซ้ายขวา หรือสบไม่ลงล็อกกันได้ง่าย

   สุดท้ายการจัดฟัน เสร็จสมบูรณืโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องใส่ฟันปลอมที่ช่องว่างนั้นอีกเลย

      

      ผู้ป่วยพอใจกับการจัดฟันเป็นอย่างมาก เพราะได้ใบหน้าที่สวยงามเพิ่ม พร้อมกับไม่ต้องใส่ฟันปลอมอีกต่อไป

 

 

 

bottom of page