top of page

การดูแลสุขภาพปากในช่วงจัดฟัน

ผู้ที่ประสบปัญหาฟันเหยิน ฟันเก หรือฟันไม่สมบูรณ์ ทำให้รูปหน้าไม่สวย เวลายิ้มทำให้เกิดการขาดความมั่นใจ และอาจทำให้เสียบุคลิก ซึ่งการ จัดฟัน เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดฟันอาจใช้เวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย ก็จะทำให้ฟันของคุณเกิดการเรียงฟันที่สวยงามสวยได้รูปขึ้น แม้จะมั่นใจว่าหลังการจัดฟันจะต้องมีฟันที่สวย แต่หากไม่หมั่นดูแล ความสะอาดขณะจัดฟันอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพปากตามมาได้

การดูแลรักษาช่วงที่จัดฟัน

ปัญหาที่พบบ่อยของคนที่ทำการ จัดฟัน คือปัญหาเรื่องเหงือกอักเสบ,ฟันผุ ซึ่งคนที่จัดฟันมักจะอ้างถึงการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่รู้สึกว่ายากและลำบาก ขนาดคนที่ไม่ได้จัดฟัน ยังดูแลรักษาฟันไม่ได้ แล้วนับประสาอะไรกับการจัดฟัน ซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ ที่อยู่ในปากและบนฟัน จะทำให้คุณทำความสะอาดได้ง่ายๆ นอกจากคนที่ตั้งใจ และใส่ใจที่จะดูแล เพื่อที่จะให้ฟันออกมาสวยนั่นเอง ซึ่งการดูแลความสะอาด ที่อยู่ในระหว่าง จัดฟัน หากตั้งใจและหมั่นดูแลเป็นประจำรับรองว่าคุณจะไม่เกิดปัญหาแน่นอน

ช่วงจัดฟันทำความสะอาดฟันหลังอาหาร ทุกครั้ง

ควรหมั่นแปรงฟันทุกครั้งหลังจากรับประทานอาหาร เพราะระหว่างที่คุณรับประทานอาหาร อาจจะมีเศษอาหารติดอยู่ ตามซอกฟัน แม้การทำความสะอาดฟันในช่วงที่จัดฟันจะลำบากเพียงใด แต่การบ้วนปากเพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถกำจัดเศษอาหาร ที่ตกค้างออกได้หมด เพราะมีเครื่องมือจัดฟัน อยู่ในปาก อาจทำให้ยากต่อการแปรงฟัน ซึ่งคุณอาจใช้ไหมขัดฟันช่วยทำคกวามสะอาดหลังรับประทานอาหารก็ได้

หมั่น แปรงฟัน ในช่วงจัดฟัน

ทันตกรรมคลินิกจะสอนอนวิธีแปรงฟัน และการดูแลช่องปาก ของผู้ที่จัดฟัน เพราะการจัดฟันอาจจะทำให้ การแปรงฟันของคุณลำบากขึ้น อาจใช้วิธีเพิ่มเวลาในการแปรงฟันให้นานขึ้น แปรงบ่อยขึ้น การวางขนแปรงบน บล็อกเก็ตด้วยการขยับและค่อยๆ หมุนขนแปรงวนรอบ ๆ เหล็กปัดขนแปรงไปยังปลายฟัน จัดฟันประมาณ 5 ครั้งต่อซี่ ส่วนการแปรงด้านบดเคี้ยวหรือกราม ให้วางขนแปรงบนด้านบดเคี้ยวแล้วขยับแปรงเข้าออกช้าๆ ตามแนวฟันกราม เพื่อทำความสะอาดให้ง่ายขึ้น

ช่วงเวลาที่คุณจัดฟัน การดูแลรักษาฟัน ทำความสะอาดฟันด้วยการแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถทำความสะอาด บริเวณซอกฟันได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจหาตัวช่วยอย่างไหมขัดฟัน ที่เป็นชนิดพิเศษมีลักษณะคล้ายกับเข็มพลาสติก เพื่อขจัดคราบพลัคที่อยู่ใต้ลวดที่จัดฟัน และร่องเหงือกระหว่างฟันแต่ละซี่ได้


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page