top of page

การดูแลสุขภาพปากในช่วงจัดฟัน

ผู้ที่ประสบปัญหาฟันเหยิน ฟันเก หรือฟันไม่สมบูรณ์ ทำให้รูปหน้าไม่สวย เวลายิ้มทำให้เกิดการขาดความมั่นใจ และอาจทำให้เสียบุคลิก ซึ่งการ จัดฟัน เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านั้น การจัดฟันอาจใช้เวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้าย ก็จะทำให้ฟันของคุณเกิดการเรียงฟันที่สวยงามสวยได้รูปขึ้น แม้จะมั่นใจว่าหลังการจัดฟันจะต้องมีฟันที่สวย แต่หากไม่หมั่นดูแล ความสะอาดขณะจัดฟันอย่างถูกวิธี อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพปากตามมาได้

การดู