top of page

ข้อควรระวังและการดูแลสุขภาพฟันในระหว่างจัดฟัน


หลายคนที่ทำการจัดฟัน มักจะไม่มีใครที่ไม่ค่อยเกิดปัญหา ซึ่งที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการจัดฟันคือ โรคเหงือกอักเสบหรือฟันผุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการดูแลสุขภาพช่องปากที่มีความยากลำบากต่อการทำความสะอาดช่องปากที่อยู่ในช่วงระหว่างจัดฟัน ซึ่งหากเกิดปัญหาในระหว่างที่จัดฟัน ให้รีบพบทันตแพทย์โดยด