top of page

ประเภทของการดัดฟัน


หลายคนคิดว่าการจัดฟันอาจจะมีแบบเดียว ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดฟันมากมายหลายแบบ หลายสไตล์ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน,จัดฟันแบบด้านใน, จัดฟันแบบใส, จัดฟันแบบโลหะกึ่งใส หรือการจัดฟันแบบโลหะด้านนอก แต่ละแบบก็จะมีวิธีการจัดฟัน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป

การจัดฟันแบบใส

การจัดฟันแบบใสเป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบสามมิติบนจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมาช่วยในการออกแบบการสร้างชุดเครื่องมือสำหรับจัดฟันของแต่ละคน หลังจากตรวจฟันก่อนจัดฟันแล้ว ข้อมูลการสบฟันของลูกค้าจะถูกบันทึกลงบนแบ