top of page

ความสะอาดในช่องปาก ระหว่างจัดฟัน

ผู้ที่จัดฟัน ระหว่างระยะเวลาในการติดเครื่องมือนั้น อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของวิธีการดูแลทำความสะอาดที่ซับซ้อนวุนวาย ยุ่งยากขึ้น เช่น ต้องมีการแปรงฟันให้ถูกวิธีและแปรงด้วยแรงที่เบา หากใช้แรงตอนแปรงฟันเต็มเม็ดเต็มหน่วย แบร็กเก็ตมีโอกาสที่จะหลุดเพราะแรงกระแทกได้ หรือเศษอาหารที่ตกค้างตามซอกฟันซึ่งควรใช้ไหมขัดฟันสำหรับคนจัดฟัน เพื่อทำความสะอาดทุกซอกฟัน การรับประทานอาหารที่แข็งและชิ้นใหญ่ได้ยาก อาทิ ฝรั่งสดต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กพอดีๆคำ งดแทะเนื้อไก่จากกระดูก เพื่อป้องกันแบร็กเก็ตขูดกับกระดูกไก่เป็นสาเหตุให้หลุดจากการยึดติดได้

ในวันติดเครื่องมือจัดฟันนั้น ทันตแพทย์อาจจะแนะนำวิธีทำความสะอาดฟันที่ถูกต้อง และแนะนำให้คนไข้หมั่นบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากหลังรับประทานอาหารอีกด้วย เพราะเศษของอาหารอาจเกาะบริเวณแบร็กเก็ตหรือลวดดัดฟัน เป็นการสะสมแบคทีเรียที่ไม่ควรอีกด้วย

คนไข้จัดฟันต้องเอาใจใส่ในคำแนะนำของทันตแพทย์ ปฏิบัติตามให้ได้มากกว่า 80% ของคำแนะนำ เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง และช่วยลดปัญหาที่อาจตามมา ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการจัดฟันให้แล้วเสร็จล่าช้ายิ่งขึ้น กระทบต่อแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ร่างไว้ จากเวลาประมาณ 3 ปี คงยื้อเวลาก