top of page

เคล็ดลับดีๆในการดูแลปากและฟัน ให้อยู่กับคุณไปนานๆ

shutterstock_30228568(1).jpg

นอกจากสุขภาพร่างกายด้านอื่นๆแล้ว ปากและฟันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเหมือนกัน หลายคนอาจจะรู้สึกว่าการดูแลปากและฟันเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าจากการสำรวจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพบว่าคนไทย