top of page

เรียนรู้เรื่องของรากฟันเทียม และฟันปลอม แบบไทเทเนียม

เมื่อเกิดการสูญเสียฟัน ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่นการที่เหงือกร่น ฟันผุ หรือ ภาวการณ์หลุดของฟันตามธรรมชาติ เช่นในกรณ๊ของผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้ว ที่รากฟันไม่สามารถที่จะรักษาสภาพของตนเองเอาไว้ได้ ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา อย่างเช่นภาวะฟันล้ม ฟันเก หรือ แม้กระทั่งการหลุดร่วมของฟัน

แต่ในปัจจุบันปัณหาในเรื่องของรากฟันสามารถที่จะทำการรักษาได้ในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยให้เราสามารถที่จะกลับมามีฟันที่สวยงามแข็งแรงได้อีกครั้งไม่ว่าเราจะอายุเท่าใดก็ตามที เพราะ นวัตกรรมการทำรากฟันเทียมได้พัฒนาขึ้นมามากทำให้ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการใส่รากฟันเทียมลงไปได้มาก และที่สำคัญคือ ต่อให้เป็นเด็กๆ หรือ ผู้สูงอายุ การใช้รากฟันเทียมก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

รากฟันเทียมในปัจจุบันมักจะทำมาจากสารสังเคราะห์อย่างไทเทเนียม ที่มาน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานมากกว่าโลหะ และที่สำคัญคือ การใช้รากฟันเทียมที่ทำมาจากไทเทเนียมมีความเสี่ยงที่จะแพ้น้อยกว่าการใช้รากฟันเทียมที่ทำมาจากโลหะอยู่มากนัก โดยขั้นตอนในการใส่รากฟันเทียม จะช่วยให้ฐานของฟันของคุณแน่นหนามากขึ้น และลดโอกาสที่จะเกิดการหักหรือ หลุดร่วงของฟันจากการเสื่อมของรากฟันได้

หลายคนอาจจะมองว่าการใส่รากฟันเทียมเป็นเรื่องที่น่ากลัว และไม่กล้าที่จะปรึกษาทันตแพทย์ในเรื่องนี้ แต่ความจริงคือ การใส่รากฟันเทียมเป็นเพียงอีกนึ่งขั้นตอนที่จะช่วยบำรุงรักษา หรือ ซ่อมแซมฟันของเราเท่านั้น และนอกจากนี้ล้าวการใส่รากฟันเทียมยังมีประโยชน์กับเราในอีกหลายแง่ด้วยกัน ได้แก่

ในเรื่องของการเคี้ยวอาหาร การปลูกถ่ายฟันปลอม และการใส่รากฟันเทียมจะช่วยให้เราสามารถกลับมารับประทานอาหารได้เป็นปกติ โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนข้างในการเคี้ยว หรือ เจอกับอาหารที่เคี้ยวไม่สะดวกอีกต่อไป

เรื่องของการออกเสียง และการพูด เพราะฟันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การออกเสียง หรือการพูดของเราชัดเจนขึ้น คนที่มีฟันไม่สมบูรณ์จะมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียง และการพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ยาก เพราะ ไม่สามรรถออกเสียงบางพยัญชนะ หรือ บางคำได้

และนอกจากนี้แล้ว การใช้รากฟันเทียมและฟันปลอมจะช่วยให้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยกลับคืนมา ทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุข โดยที่ไม่ต้องระแวงการมองจากสายตาของคนอื่นอีกต่อไป ในเรื่องของความทนทานนั้น ไม่ต้องกังวลเลย เพราะ รากฟันเทียม และฟันปลอมในปัจจุบันมีความแข็งแรงและคงทนค่อนข้างมทาก อีกทั้งด้วยน้ำนักที่เบาจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ และสนุกกับการกินอาหาร และการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

shutterstock_59888320.jpg


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page