top of page

เรียนรู้เรื่องของรากฟันเทียม และฟันปลอม แบบไทเทเนียม

เมื่อเกิดการสูญเสียฟัน ไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรก็ตาม เช่นการที่เหงือกร่น ฟันผุ หรือ ภาวการณ์หลุดของฟันตามธรรมชาติ เช่นในกรณ๊ของผู้ป่วยที่มีอายุมากแล้ว ที่รากฟันไม่สามารถที่จะรักษาสภาพของตนเองเอาไว้ได้ ทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา อย่างเช่นภาวะฟันล้ม ฟันเก หรือ แม้กระทั่งการหลุดร่วมของฟัน

แต่ในปัจจุบันปัณหาในเรื่องของรากฟันสามารถที่จะทำการรักษาได้ในเวลาอันรวดเร็ว และช่วยให้เราสามารถที่จะกลับมามีฟันที่สวยงามแข็งแรงได้อีกครั้งไม่ว่าเราจะอายุเท่าใดก็ตามที เพราะ นวัตกรรมการทำรากฟันเทียมได้พัฒนาขึ้นมามากทำให้ช่วยลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการใส่รากฟันเทียมลงไปได้มาก และที่สำคัญคือ ต่อให้เป็นเด็กๆ หรือ ผู้สูงอายุ การใช้รากฟันเทียมก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

รากฟันเทียมในปัจจุบันมักจะทำมาจากสารสังเคราะห์อย่างไทเทเนียม ที่มาน้ำหนักเบาแต่มีความทนทานมากกว่าโลหะ และที่สำคัญคือ การใช้รากฟันเทียมที่ทำมาจากไทเทเนียมมีความเสี่ยงที่จะแพ้น้อยกว่าการใช้รากฟันเทียมที่ทำมาจากโลหะอยู่มากนัก โดยขั้นตอนในการใส่รากฟ