ดื่มน้ำอัดลมได้ไหม เวลาจัดฟัน

ช่วงเวลาการจัดฟัน นับเป็นช่วงเวลาอันตรายของหลายๆคน โดยเฉพาะคนที่ชอบกินอาหารต่างๆเป็นชีวิตจิตใจ เพราะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหลายประเภท ขณะทำการดัดฟัน อีกทั้งความเจ็บปวดจาก อาจจะทำให้หลายคนไม่กินอาหารเลย ทั้งเจ็บปวดจากการเคลื่อนตัวของฟันที่ค่อยเลื่อนเป็นระเบียบ และความเจ็บจากการติดเหล็กจัดฟัน ที่เป็นเครื่องมือช่วยจัดฟันเข้าไปในปาก นับเป็นความทรมานของนักกิน แต่ถ้าหากทนได้ ก็จะเกิดความชิน และกินอาหารต่างๆได้ปกติ

อาหารหลายอย่าง ถูกห้ามกิน เพราะจะไปติดตามซอกฟัน และทำความสะอาดได้ยาก เช่น หมากฝรั่ง อาหารจำพวกถั่วต่างๆ ที่จะติดฟันและทำความสะอาดยาก จึงควรหลีกเลี่ยง นอกจากนั้น น้ำอัดลม ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเช่นเดียวกัน จากเดิมที่ไม่แนะนำให้ดื่มอยู่แล้ว เพราะหากดื่มเยอะจะไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย และเมื่อมีการจัดฟัน มีการติดเครื่องมือที่เป็นลวดเหล็กอยู่ในปาก ยิ่งไม่สมควรดื่ม เพราะในน้ำอัดลมจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไปทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายกว่าเดิม โดยการสะสมใต้เครื่องมือ ทำให้เกิดการกัดฟันได้มากกว่าเดิม จึงไม่ควรดื่มขณะจัดฟัน และหลีกเลี่ยง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากชอบดื่ม ก็ลดปริมาณลงจนดื่มน้ำเปล่าแทนจะดีกว่า ทั้งสุขภาพและลดฟันผุ

shutterstock_37675111.jpg


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts