top of page

ดูแลช่องปากให้หมดปัญหา

คำแนะนำที่ได้ยินตั้งแต่เด็กคือ ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและทำการรักษา เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว ในตอนนั้นเราไม่สามารถเดินทางไปพบทันตแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกโดยขาดผู้ปกครองได้ ผนวกกับความหวาดกลัวทันตแพทย์จากคำหลอกของผู้ปกครอง หรือเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมชะตาในครั้งแรกที่ได้เจอทันตแพทย์ ทำให้คุณขวัญผวาไปหมดแล้ว อีกสาเหตุที่ทำให้คุณกลัวหมอฟันคือ เข็ม

ถ้าผู้ปกครองและคุณให้ความสนใจเรื่องการดูแลช่องปากอย่างดี ฟันของคุณจะงอกแบบเรียงตัวสวย ไม่มีซ้อนหรือเกเลย จึงไม่จำเป็นที่ต้องจัดฟัน และการพบทันตแพทย์จะลดปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกไม่ดีได้เยอะมาก เพราะทำการรักษาได้ทัน อาทิ พบฟันผุก็อุดฟันเสีย ขูดหินปูนเพื่อลดปัญหาเหงือกบวมหรือฟันผุใต้เหงือก ฯลฯ แต่น้อยคนจริง ๆ ที่จะใส่ใจสุขภาพช่องปากได้ดีขนาดนั้ น

เมื่อคุณขาดการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี ปัญหาช่องปากจะตามมามากมาย การถอดฟันเพื่อแก้อาการปวดฟันเป็นต้นเหตุของการรักษาแบบอื่น ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ฟันเพื่อป้องกันฟันเคลื่อนและห่าง การใส่ฟันนั้นก็มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา และเป็นการรักษาที่ต้องติดตามผลอยู่เรื่อย ๆ หมั่นเข้าพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพเป็นประจำ