top of page

ดูแลช่องปากให้หมดปัญหา

คำแนะนำที่ได้ยินตั้งแต่เด็กคือ ควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและทำการรักษา เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว ในตอนนั้นเราไม่สามารถเดินทางไปพบทันตแพทย์ทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกโดยขาดผู้ปกครองได้ ผนวกกับความหวาดกลัวทันตแพทย์จากคำหลอกของผู้ปกครอง หรือเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมชะตาในครั้งแรกที่ได้เจอทันตแพทย์ ทำให้คุณขวัญผวาไปหมดแล้ว อีกสาเหตุที่ทำให้คุณกลัวหมอฟันคือ เข็ม

ถ้าผู้ปกครองและคุณให้ความสนใจเรื่องการดูแลช่องปากอย่างดี ฟันของคุณจะงอกแบบเรียงตัวสวย ไม่มีซ้อนหรือเกเลย จึงไม่จำเป็นที่ต้องจัดฟัน และการพบทันตแพทย์จะลดปัญหาสุขภาพฟันและเหงือกไม่ดีได้เยอะมาก เพราะทำการรักษาได้ทัน อาทิ พบฟันผุก็อุดฟันเสีย ขูดหินปูนเพื่อลดปัญหาเหงือกบวมหรือฟันผุใต้เหงือก ฯลฯ แต่น้อยคนจริง ๆ ที่จะใส่ใจสุขภาพช่องปากได้ดีขนาดนั้ น

เมื่อคุณขาดการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี ปัญหาช่องปากจะตามมามากมาย การถอดฟันเพื่อแก้อาการปวดฟันเป็นต้นเหตุของการรักษาแบบอื่น ทันตแพทย์จะแนะนำให้ใส่ฟันเพื่อป้องกันฟันเคลื่อนและห่าง การใส่ฟันนั้นก็มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา และเป็นการรักษาที่ต้องติดตามผลอยู่เรื่อย ๆ หมั่นเข้าพบทันตแพทย์เพื่อทำการตรวจสุขภาพเป็นประจำ

สำหรับเด็กวัยรุ่นที่ให้คุณหมอช่วยถอนฟันน้ำนมให้ แม้ฟันจะงอกอย่างสวยงามแต่อาจพบปัญหาฟันซ้อนได้ ขึ้นกับกรรมพันธุ์ด้วยนะ หากฟันมีปัญหามากก็ควรจัดฟันในช่วงมัธยมปลาย เป็นเวลาที่เหมาะสุดแล้วสำหรับการจัดฟัน เพราะฟันคุดจะเริ่มปรากฏอย่างชัดเจน และฟันแท้ก็ขึ้นครบหมดแล้ว ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำคุณแม่ที่อยากให้ลูก ๆ จัดฟันว่า ช่วงมัธยมปลาย เป็นช่วงที่เหมาะสุดสำหรับการจัดฟัน

shutterstock_72974335.jpg

หากคุณดูแลช่องปากตามคำแนะนำของทันตแพทย์เป็นอย่างดีแล้ว ก็หมดห่วงได้เปราะหนึ่งว่าต้องมีการสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควรหรือไม่ ซึ่งตัดค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้พอสมควร ยกเว้นจะอยากจัดฟันตามกระแสหรือเพื่อแก้ปัญหาช่องปาก ที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3 หมื่นบาทขึ้นไป


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page