top of page

จัดฟันแฟชั่น ข่าวดัง แก้ไขยาก

จัดฟันแฟชั่น ข่าวดัง แก้ไขยากเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวเกี่ยวกับการจัดฟันแฟชั่นในโซเชียลมีเดียว่า การจัดฟันแฟชั่นที่ไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นั้น หากทำให้การเรียงตัวของฟันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว การแก้ไขจะยุ่งยากขึ้น เพราะมีภาพของเหยื่อที่จัดฟันแฟชั่น ตั้งแต่เขี้ยวล่างซ้ายถึงล่างขวาเรียงตัวเป็นหน้ากระดาษ บรรดานักศึกษาแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ใช้งานโซเชียลมีเดียต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “ไม่สามารถแก้ไขให้เหมือนดังเดิม” จากเรื่องสนุก ๆ ที่จัดฟันตามกระแส การจัดฟันเพื่อให้ตนตามกระแสไม่ได้ต้องการศัลยกรรมช่องปากด้วยการจัดฟัน กลายเป็นเรื่องสยองสองบรรทัดเพียงข้ามคืน การจัดฟันแฟชั่นสร้างปัญหาให้ช่องปากอย่างหนัก เพราะวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน ลวดที่ใช้ยึดกับแบร็กเก็ตคือตัวการที่ทำให้ฟันเรียงตัวเป็นหน้ากระดาน และกาวที่ใช้ยึดแบร็กเก็ตกับฟันส่วนหนึ่งใช้กาวร้อน หรือกาวตราช้าง ซึ่งมีสารพิษตกค้างภายในช่องปาก และแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายโดยง่าย และการจัดฟันแฟชั่นอีกแบบหนึ่ง ที่มีวางจำหน่ายตามร้านกิ๊ฟช๊อป หรือร้านกิ๊ฟช๊อปริมทาง ที่เป็นแบร็กเก็ตและลวดใช้เกี่ยวกับฟันกล้าม แบบนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกัน เพราะเราไม่อาจทราบได้ว่า มาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับใด เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยต่อชีวิตมีน้อยมาก เมื่อใช้และส่งผลต่อร่างกายก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ได้ ถือว่าคุณตัดสินใจที่จะซื้อมาใช้เอง และบริบทอื่น ๆ ที่ไม่ครอบคลุมสิทธิของคุณด้วย ทางที่ดีคืออย่าตามกระแสแฟชั่นให้มาก ถ้าฟันไม่มีปัญหาที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้ว การจัดฟันไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่ต้องทำตาม หรือควรปรึกษาทันตแพทย์ที่มีใบรับรอง และความน่าเชื่อถืออีกด้วย สิ่งที่คนไข้หรือผู้ต้องการจัดฟันควรทราบคือ การจัดฟันทำให้ความแข็งแรงของฟันลดลง จำเป็นต้องใส่อุปกรณ์เซทฟัน (รีเทนเนอร์) เป็นประจำมากกว่า 5 ปี หรือตลอดชีวิต เพื่อป้องกันฟันเคลื่อนตัวสู่ตำแหน่งเดิม ส่งผลให้ฟันยื่นมากขึ้นจนต้องจัดฟันใหม่อีกครั้ง และการจัดฟันอาจทำให้การดำเนินชีวิตของคุณติดขัดบ้าง ก็เพื่อสุขภาพฟันที่ดี คุณควรดูแลฟันในระหว่างจัดฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเหมาะสม

shutterstock_73929085.jpg


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page