top of page

มารักษาฟันก่อนจัดฟันกันเถอะ

ฟัน เป็น อวัยวะที่สำคัญ ใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหาร เป็นอวัยวะที่ต้องรักษาความสะอาดให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะหากไม่รักษาความสะอาดแล้ว อาจส่งผลให้เกิดกลิ่นปาก ช่องปากและเหงือก มีปัญหาตามมาได้อย่างแน่นอน และโรคที่เกิดขึ้นจากปัญหาของฟันก็มีอยู่อย่างมากมาย การรักษาฟันนับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เมื่อรักษาฟันให้สะอาดแล้ว การจัดระเบียบฟันให้มีความสวยงาม ก็เป็นสิ่งที่หลายคนที่ต้องการให้ฟันมีความสวยงาม รอยยิ้มสดใสดูดี ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญ หลายคนก็นิยมจัดฟันอย่างมาก ดังนั้น เมื่อจะจัดฟัน ก็ควรดูแลรักษาฟันให้ดีเช่นเดียวกัน ก่อนจะได้ฟันสวยงาม ก็ต้องรักษาฟัน ก่อนที่จะผ่านกรรมวิธีการดูแลรักษาฟันขั้นตอนอื่นต่อไป

ก่อนจะทำการจัดฟันได้ จึงต้องรักษาฟันให้ดูดีก่อน ขูดหินปูนอย่างสะอาดก่อนอย่างน้อย 6 เดือนเป็นประจำ ทำความสะอาดฟันอย่างสะอาดก่อนจัดฟัน ถอนฟันที่ไม่จำเป็นก่อน เพื่อความเหมาะสมของตนเอง หากมีฟันผุก็ควรอุดทุกซี่ให้เรียบร้อย เพราะต้องใช้ลวดเหล็กจัดฟัน ดึงฟันเอาไว้ให้เลื่อนอย่างสวยงาม จึงจะจัดฟันได้ ทั้งนี้ ในขณะจัดฟัน ต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและรักษาความสะอาดของฟันเช่นเดียวกัน เพื่อฟันที่สวยงาม ดูดี ตลอดไป