การดูแลฟันหลังการจัดฟัน

November 24, 2014

     

การจัดฟัน จัดให้ฟันมีระเบียบ ฟันใดเกเรต้องโดนจัดให้เรียบร้อย โดยลวดยึดฟัน ให้ความห่าง ความชิดเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจะมีความเจ็บพอสมควร ซึ่งเมื่อมีการจัดฟันแล้วต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรในการรับประทานอาหาร ทำความสะอาด และทำกิจกรรมใดๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับฟัน เพราะการจัดฟันนั้น เป็นใช้ติดเครื่องมือ เป็นอีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปติดตั้งในปากนั่นเอง จึงต้องดูแลเป็นพิเศษ

บางครั้งเครื่องมือนั้น หากไม่ระวังแล้ว จะสร้างการกระทบกระเทือนกับปากได้ อาทิ การขุด เสียดสี ระหว่างลวดจัดฟันไปกระทบกระพุ้งแก้ม ความเจ็บปวดของลวดดึงฟันเวลาเคี้ยวอาหาร การดูแลช่องปากจึงต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพื่อบรรเทา และรักษาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น แล้วต้องรักษากันไปอีก โดยการดูแลฟันหลังการจัดฟันนั้น ต้องใช้ความระมัดระวัง และความใส่ใจในช่องปากพอสมควร เพื่อความสะอาดและการจัดฟันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากการจัดฟันสิ้นสุดลง ซึ่งการดูแลนั้นทำได้ง่ายๆ คือ ต้องใส่ใจกับฟันโดยการไปพบแพทย์เป็นประจำเพื่อเปลี่ยนยางยึดฟันอย่างสม่ำเสมอ ขูดหินปูนทำความสะอาดฟันให้สะอาดเป็นประจำ แปรงฟันอย่างถูกวิธี บ้วนปากหลังรับประทานอาหาร เคลือบฟลูออไรท์ ป้องกันฟันผุ และเคลือบร่องฟัน เพื่อสุขภาพฟันที่ดี

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square